הדרכה וליווי מנהלים

הדרכה ולווי מנהלים בארגוני רווחה וחברה.

מנהלים לעיתים צומחים בארגון מתוך צוות העובדים המיומן לעבודה טיפולית אך לא מנוסה ואינו מכיר את העבודה הניהולית.

המנהל הבכיר ומנהל הביניים הם בודדים ואין להם עם מי לחלוק ולשתף בהתלבטויות מקצועיות ואישיות בנושאים הקשורים לניהול בארגון.

ההדרכה באה לגשר על פער הידע והניסיון וללוות את המנהל בתפקידו.

נושאים לדוגמה:
• ראייה ארגונית רחבה וחזון.
• מיצוי יכולות של עובדים.
• בחירת עובדים.
• קונפליקטים עם עובדים.
• דרכי ההשפעה.
• ניהול זמן.
• ניהול ישיבות צוות.
• תקשורת ויחסים בינאישיים כמנוף לעבודת צוות יעילה.

מטרת ההדרכה המקצועית ולווי המנהל הינה לפתח את המיומנויות והכישורים האישיים לכדי ניהול טוב יותר. להיות מודע ולהתמודד עם החסמים שמונעים מהמנהל לקדם את מטרותיו ומטרות הארגון.

אני מביאה את הניסיון שלי בהדרכה רבת שנים בעבודה סוציאלית, בניהול ובהדרכת עובדים ולווי מנהלים באופן אישי וקבוצתי בארגוני רווחה וחברה ציבוריים ופרטיים מגוונים.

אני סבור